Podjetje SIR – PAK d.o.o. bo z nadaljevanjem razvoja in izkoriščanjem svojih konkurenčnih prednosti ostala konkurenčno podjetje v Sloveniji za pakiranje sira. Svojo storitev bo razvijalo v skladu s slovenskimi in mednarodnimi normami za kakovost, ki zadovoljujejo potrebe naročnikov storitve, pričakovanja kupcev in potrošnikov. Zato se bo podjetje SIR- PAK še naprej razvijala v tehnološko sodobno, dobičkonosno in ekološko sprejemljivo podjetje.

 
     
 

V okviru te poslovne politike podjetja SIR- PAK, so cilji politike kakovosti izraženi z naslednjimi izhodišči:

  1. Visoka in konstantna kakovost naših storitev, njihove tržno zanimive cene in zadovoljstvo naročnikov storitev, kupcev in potrošnikov so naše prednostne naloge.
  2. Visoka in konstantna kakovost naših storitev zahteva tudi visoko in konstantno kakovost vhodnih surovin. To nas obvezuje, da skupaj z narocnikom storitev skrbimo za kakovost v celotni reprodukcijski verigi.
  3. Zagotavljali bomo, da bodo odgovarjajoce razvojne odločitve, proizvodni in kontrolni postopki sposobni pakirati, preverjati in kontrolirati izdelke predpisane kakovosti.
  4. da se sistem zagotavljanja kakovosti storitev stalno dopolnjuje in izboljšuje.
  • Kakovost izdelkov in storitev je osnovna naloga vseh zaposlenih.
  • Stroške kakovosti neprestano analiziramo in optimiziramo.
  • Pripombe narocnikov storitve,kupcev in potrošnikov na kakovost naših storitev obravnavamo in jih analiziramo in izvajamo odgovarjajoče ukrepe.

Postopke lastnih kontrol: higiene, kontrole pitne vode, DDD ukrepe in HACCP sistem bomo vsako leto revidirali in jih posodabljali v cilju izboljšanja zadovoljstva naročnikov storitev in varovanja zdravja potrošnikov.

 
     

 

   
PRVA STRAN